Pomona

Pomona är en samarbetspartner för personalutveckling både för enskilda medarbetare, grupper eller för hela organisationen. Tillsammans med Pomona får du automatiskt tillgång till ett etablerat och erfaret resursteam. Till din tjänst finns personliga coacher, pedagoger, rekryterare och beteendevetare.

Allt vi gör utgår från övertygelsen att varje individ har unika talanger och en inneboende förmåga att utvecklas. Vår uppgift är att locka fram det bästa ur var och en – oavsett bakgrund och aktuell situation. Framtiden ser ut på tusen olika sätt. Alla mår bäst av att hitta sin egen.

Stöd och Matchning

Vi möter dig där du är och stöttar dig på vägen mot ditt nästa jobb!

Pomonas jobbcoacher har lång erfarenhet av att stötta individer ut i arbete oavsett yrkesinriktning. Om du väljer Pomona som din jobbcoach får du stöttning och hjälp under 3 månader.

Läs mer…

Flexibla anpassningsmoduler

Stöd för arbetssökande med funktionsnedsättning

Pomona erbjuder människor med funktionsnedsättningar det kompletterande stöd som krävs för att kunna fullfölja sin yrkesutbildning.
Har du en funktionsnedsättning och är osäker på dina möjligheter att klara av en yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning? Då kan Flexibla anpassningsmoduler vara det stöd som du behöver.

Flexibla Anpassningsmoduler (FAM) är en tjänst för arbetssökande med behov av särskilt stöd. Målet är att skapa tillgängliga arbetsplatser och ge den anpassning och den träning som krävs för att alla ska kunna fullfölja sin yrkesutbildning eller få ett arbete.

Läs mer…

Omställning

Från omställning till anställning

Att bli av med jobbet är för de flesta av oss omvälvande. Med Pomonas omställningsarbete bidrar vi till att se möjligheter vilket för de flesta handlar om nytt jobb.
Vi utgår från övertygelsen att varje individ har talanger och inneboende förmåga att utvecklas.

Läs mer…

Organisations- och Ledarskapsutveckling

Pomona är en samarbetspartner för personalutveckling både för enskilda medarbetare, grupper eller för hela organisationen

Tillsammans med Pomona får du tillgång till ett etablerat och erfaret resursteam bestående av personliga coacher, pedagoger, rekryterare och beteendevetare.
Allt vi gör utgår från övertygelsen att varje individ har unika talanger och en inneboende förmåga att utvecklas. Vår uppgift är att locka fram det bästa ur var och en – oavsett bakgrund och aktuell situation.

Läs mer vad vi kan erbjuda dig som arbetsgivare…

Svenska kyrkan

Pomona är en samarbetspartner för personalutveckling både för enskilda medarbetare, grupper eller för hela organisationen

Tillsammans med Pomona får du tillgång till ett etablerat och erfaret resursteam bestående av personliga coacher, pedagoger, rekryterare och beteendevetare.
Allt vi gör utgår från övertygelsen att varje individ har unika talanger och en inneboende förmåga att utvecklas. Vår uppgift är att locka fram det bästa ur var och en – oavsett bakgrund och aktuell situation.

I samarbete med Kyrkans trygghetsråd ger Pomona stöd i form av rådgivning och handledning till chefer och ledningsgrupper. Pomona har stor erfarenhet av omställningsprocesser och erbjuder olika tjänster utifrån aktuella behov. Stödet riktar sig till individer, grupper och arbetsgivare, som kan få stöd, både inför, under och efter en omställning.

Läs mer…

1

Borås

Skaraborgsvägen 21
506 30 Borås

2

Eskilstuna

Fristadstorget 4
632 20 Eskilstuna

3

Jönköping

Barnarpsgatan 23, 4 trappor
553 16 Jönköping

4

Kalmar

Fabriksgatan 29
392 34 Kalmar

5

Linköping

Badhusgatan 8
58222 Linköping

6

Norrköping

Nygatan 93
602 34 Norrköping

7

Nässjö

Storgatan 36 och 38
571 32 Nässjö

8

Skövde

Kåsatorpsvägen 4
541 26 Skövde

9

Solna

Solna Torg 19, plan 5
171 45 Solna

10

Trollhättan

Österlånggatan 55
461 34 Trollhättan

11

Uppsala

Bangårdsgatan 13
733 20 Uppsala

12

Värnamo

Storgatsbacken 18G
331 30 Värnamo

13

Västervik

Storgatan 19 B
593 30 Västervik

14

Växjö

Kungsgatan 13
352 31 Växjö

15

Västerås

Slottsstigen 2
722 11 Västerås

16

Örebro

Järntorgsgatan 8
703 61 Örebro

17

Lidköping

Fabriksgatan 4
531 30 Lidköping

18

Mölndalsvägen 26

412 63 Göteborg

Kontakta oss

mail: info@pomonagroup.se
telefon: 010-259 59 59

Skicka mail till oss