Stöd för omställning inom Svenska kyrkan

Pomona har avtal med Svenska Kyrkans Trygghetsråd avseende följande tjänster.

Chefs- och ledningsstöd

Chefs- och ledningsstöd syftar till att på ett strukturerat och metodiskt sätt coacha chefer i förändringsarbete. Varje uppdrag är unikt och utgår från en analys av nuläge och önskat läge – mål. Du som deltar får tillgång till individuell coachning i både operativa och strategiska frågor, samt uppföljning mellan träffarna.

 • Individuell coachning
 • Ledarutveckling
 • Strategiska frågor
 • Operativt stöd
 • Kommunikation
 • Medarbetarfrågor
 • Kontinuerlig återkoppling

Teamstöd

Pomonas metod erbjuder en struktur och ett förhållningssätt som är effektivt i förändrings- och omställningsprocesser. När denna typ av processer uppstår skapar det nya förutsättningar i en grupp. Med Pomona Teamstöd får gruppen de verktyg som behövs för att på ett hållbart och framgångsrikt sätt hantera förändringen.

 • Grupputveckling
 • Förändringsarbete
 • Konflikthantering
 • Kommunikation
 • Samarbete
 • Roller

Omställning

Våra coacher arbetar systematiskt och behovsanpassat med analys av kompetens, erfarenheter, styrkor och talanger med fokus på arbetsförmåga och anställningsbarhet. Syftet är att skapa en så tydlig bild som möjligt av deltagarens förutsättningar och möjligheter. Eventuella hinder och begränsningar bearbetas för att klarlägga förutsättningar för fortsatt genomförande. Utvecklingsbehov och behov av kompletterande insatser identifieras.

 • Kompetensinventering
 • Mål och drivkrafter
 • Ansökningshandlingar
 • Jobbsökarkompetens
 • Individuell coachning
 • Självkännedom
 • Intervjuträning

Kontakt

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig!

Rune Yttersjö
Företagskontakter | Omställning
tel: 010-259 59 61
mobil: 070-893 41 81
mail: rune.yttersjo@pomonagroup.se

Skicka mail till oss